077-3873175
info@boltaxaties.nl

Advies van waarde

Taxaties

Er zijn verschillende redenen om je woning te laten taxeren. In de meeste gevallen omdat je een woning hebt gekocht en de hypotheekverstrekker wil weten of de marktwaarde van de woning overeenstemt met de hoogte van de lening. Of omdat je de hypotheek wil oversluiten. Het taxatiedoel kan daarnaast o.a. zijn een beslissing om te verhuren, een onderbouwing voor een belastingaangifte of bezwaarschrift, echtscheiding of een waardebepaling in verband met een onteigening.

Hoe dan ook, geldverstrekkers en intermediairs maar ook jij als consument stellen hoge eisen en willen een objectieve en betrouwbare woningtaxatie die laat zien op welke wijze de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Met onze registratie bij NRVT verzekeren wij jou van onze actuele kennis en expertise. NRVT staat voor Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Deze organisatie houdt toezicht op de naleving van de erkende gedrags- en beroepsregels en regelementen bij vastgoedwaarderingen. Tevens zijn we verplicht om jaarlijks permanente educatie en bijscholing te volgen.

Ook zijn we lid van brancheorganisatie Vastgoedpro. Deze beroepsvereniging geeft ons naast ondersteuning bij het ondernemerschap, ook een breed netwerk binnen de (landelijke) vastgoedbranche. Mogelijke tucht- en geschillenzaken worden voor leden van Vastgoedpro ondergebracht bij de Tuchtcommissie Makelaardij, onderdeel van de Geschillencommissie in Den Haag. Indien wij er samen niet uitkomen dan wordt er op deze manier onafhankelijk en onpartijdig aan een oplossing gewerkt.

In een taxatierapport verwerken we onze kennis van de lokale markt en letten we op punten zoals prijsontwikkelingen van min of meer vergelijkbare woningen in de omgeving, (regionale) marktomstandigheden, privaat- en publiekrechtelijke aspecten, de bouwtechnische toestand van de woning, eventuele verontreinigingen en natuurlijk de fysieke aspecten van de woning zoals de inhoud, oppervlakte, de aanwezigheid van tuin, garage, balkon, isolerende voorzieningen enzovoort.

Voor de validatie ofwel keuring van een taxatierapport schakelen we het NWWI in. Het NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Deze organisatie is een onafhankelijk keurmerk voor rapporten van woningtaxaties, erkend door Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Dit instituut ziet erop toe dat elke taxatie uniform is opgesteld en voldoet aan strenge richtlijnen. Over de kwaliteit van het rapport hoef jij je dus geen zorgen te maken.

Taxatie
Vraag nu direct een NWWI taxatie aan
Wij zijn aangesloten bij